Minggu, 27 Januari 2013

LYRIC LAGU DRUWENANG SARENG


Hidup di jamane care jani mule sing dadi kelidin tusing ngidang mengkeb dilangit
Ne jani tiang kekene mule anggen tiang jalan idup di guminene care janine
Ampura, tiang nunas ampura ring pare semeton sareng sami sampunang saling arse,
Nyingakin tiang, wantah asapuniki jenenge kebisaan tiange,

Asapuniki kewentenan tiang.......
Asapunika taler DRUWENANG SARENG........

[*]
Saje mule resem jeneng tiang nanging sujatine tiang anak kalem care malen.....
Mule saje bok tiange lantang nanging tiang ten demen ngugul nantangin anak......
Awak tiang misi tato merajah..... nanging tiang kari demen melajahang rage
Kuping tiang meanting nanging tiang tusing jeleme sinting....

Asapuniki kewentenan tiang.......
Asapunika taler DRUWENANG SARENG.......

 [**]
Tusing sing ulian pengenahne disisi patuh teken isine....
Tusing sing ulian pengenahne disisi patuh teken isine....
Krane ade masih gobe bagus-jegeg nanging ditengahne mebikas jele.......
Medaye Corah..................

[Reff:]
Demen Korupsi......
Demen memfitnah timpal, demen nguluk-nguluk timpal, demen nyeledetin kurnan timpal
Kereng memitre......
Demen ajum, demen iri hati teken timpal, mesebeng paling sugih mesebeng paling hebat
Kale to mekejang tusing ulian penganggo

Wewenin malih pisan !
Tussssiiiing ulian pengenahne disisi patuh teken isine
Krane ade masih gobe bagus-jegeg nanging ditengahne mebikas jele

 [*]


Asapuniki kewentenan tiang.......
Asapunika taler DRUWENANG SARENG.......

  [**]

 [Reff:]

Wewenin malih pisan !
Tussssiiiing ulian pengenahne disisi patuh teken isine
Krane ade masih gobe bagus-jegeg nanging ditengahne mebikas jele

  [Reff:]

Tusing ulian penganggo 3x


NAKULA FC

0 komentar:

Posting Komentar